Registreer

Welkom, gast

Recent toegevoegd
Bekijk alle projecten

Duurzaamheid

MKB

Subsidie

Aanpassingen na misbruik subsidieregeling voor verduurzaming binnen MKB
De subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) moest tijdelijk worden stopgezet en aangepast, doordat sommige adviseurs misbruik maakten van de lage drempel om in aanmerking te komen. Zij waren onvoldoende gekwalificeerd of gaven slechte adviezen, waardoor het doel (identificeren van geschikte verduurzamingsmaatregelen) niet werd bereikt.

Datagedreven

Netwerkorganisatie

Betekenisvol informatiseren, doe het niet alleen
Stichting iLogos heeft een propositie die je niet vaak ziet: betekenisvolle informatisering. Daarmee creëert iLogos maatschappelijke impact door effectieve inzet van datatechnologie. Over de kansen die initiatiefnemer Jochem van Hal zag, en hoe de weerbarstigheid van een systeem én principes leidden tot deze Briljante Mislukking.

Ramdomised Control Trials

Observatiestudies

Verzekerde zorg

IgG-antistoffentest in het buitenland erkend, maar Nederlandse zorgverzekeraars willen er niet aan
Specifieke voedingsmiddelen in het voedingspatroon van patiënten kunnen een scala aan chronische klachten veroorzaken. Om te bepalen of er sprake is van een vertraagde voedselallergie analyseert LHM Diagnostiek met een betrouwbare analyse de aanwezigheid van IgG-antistoffen tegen voeding. Deze manier van testen is klinisch veelbelovend, maar de Nederlandse zorgprofessionals erkennen het concept nog niet.

Passende zorg

Digitale zorg

Sandbox-methode

Vernieuwing in de zorg loopt steeds opnieuw tegen innovatieklem aan
Innovatieve ideeën lopen vaak vast tijdens de implementatie en digitale zorg is nog steeds geen integraal onderdeel van passende zorg. Wanneer uitvoeringsorganisaties in de zorg de opdracht krijgen zich actiever in te zetten voor de verandering van de zorg met digitale zorg, gaan de initiatiefnemers van De ZorgZandBak hiermee aan de slag. Maar na een veelbelovend traject lopen zij zelf ook aan tegen een complex van juridische, institutionele en zorgculturele weerbarstigheid.
Meer projecten

Ontwikkelingshulp

Congo

Vredeseilanden
COOCENKI is een unie van 25 dorpscoöperaties in Congo en ze kregen financiële steun van de Belgische ngo Vredeseilanden. Dit werkte tweemaal niet en bij de derde poging was er geen buitenlandse steun en werkte het wel. Deze briljante mislukking laat het belang van het definiëren van probleemeigenaarschap zien en het koersen op eigen kracht.,

Google

Tech

Internet

Internet ballonnen
Google X, de tak van Google waar wordt gewerkt aan zeer innovatieve en experimentele projecten, werkte afgelopen jaren aan het project Loon. Het plan was om gigantische ballonnen de lucht in te sturen die voor internet zouden kunnen zorgen. Het lukte om goede partners te vinden om mee samen te werken, maar de kosten van het project waren te hoog.

E-health

Verzorgingstehuizen

Privacy

+1
Zonder stigma de deur door
Bewoners van verzorgingstehuizen mogen dankzij de opendeurvisie vrij rondlopen, tenzij daarbij de veiligheid van henzelf of an- deren in het geding komt. Dat betekent dat ze niet overal zomaar mogen komen. Theo Breuers ontwikkelde een systeem gebaseerd op gezichtsherkenning dat waarschuwt wanneer een bewoner bepaalde ruimtes betreedt of verlaat. Het project leek Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)-proof, maar strandde toch op de privacywetgeving.

Jeugdzorg

Gemeente

Schaalbare en betaal-bare, maar niet haal-bare jeugdhulp
In 2015 is de Jeugdwet ingegaan waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de Jeugdzorg. Om de gemeente hierbij te helpen werd kostenverlagende Jeugdhulpmethode ‘Coach & Care’ bedacht. Dit bestaat uit on- en offline coaching-modules waarmee jongeren hulp krijgen bij het bereiken van opvoedkundige doelen. Helaas toonden de gemeentes geen interesse, ze ontvingen namelijk al een vast bedrag van het rijk en zagen dus geen noodzaak om een goedkopere methode te vinden.