Projecten

Toerisme meten in natuurgebieden

Bekijk discussie

Samenvatting

Doel

Aanpak

Resultaat

Leerpatronen

Uploads (1)

Menu

Provincie Noord-Holland ziet dat de recreatiedruk toeneemt door verstedelijking en veranderend gedrag van mensen. Ook natuurgebieden komen door de alsmaar stijgende bezoekersaantallen onder druk te staan. Het doel van dit project was om grip te krijgen op toerismestromen en te leren hoe de provincie die kan beïnvloeden. Er is een eerste verkenning gedaan naar beschikbare databronnen en wat voor waardevolle inzichten uit de verzamelde data te halen zijn.

Reacties (0)